Rening av luft i hemmet

Din värmepump cirkulerar luft och sprider därmed smittoämnen. Med BlueScienece stoppas denna spridning och renad luft fördelas i rummet. Tekniken gör att mängden farliga smittämnen (t.ex. influensavirus, mögelsporer eller bakterier) minskar i luften som cirkulerar.

Inuti din värmepump kan också en bakteriefilm skapas och skapa en unken lukt. Detta är speciellt vanligt om du använder din värmepump även för kylning. BlueScience hindrar uppbyggnaden av denna film.

Även externa källor för lukt (t.ex. mögel) kan minska med hjälp av tekniken genom att cirkulera och rena den ”förorenade” luften.

Minska spridningen med BlueScience

Blue Science använder UV ljus och blir, tillsammans med din befintliga värmepump, till en kraftfull luftrenare. De små luftdropparna (aerosoler) som som bär på smitta fångas och ”dödas” i klimatanläggningens innerdel. Förorenad luft tas från toppen av innerdelen och, tillsammans med befintliga filter, renar BlueScience luften på smittämnen. På köpet minskar obehaglig lukt. Därefter förs den renade luften ut i lokalen igen.

  • Minskar dålig lukt
  • Minskar risken för spridning av smittämnen, t.ex. influensa eller Corona
  • Inga kemikalier används och inget ozon produceras
  • Kraftfullare rening än många separata luftrenare av då den omsätter större luftmängd.
  • Tyst och billig i drift, inga fläktar
  • Helt dold installation, inga extra apparater i rummet
  • Installationen är enkel och billig
  • Passar utmärkt att installera i efterhand på befintliga enheter

För mer information om hur tekniken fungerar, läs ”Hur fungerar det”-sidorna


Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.”

Albert Einstein

Kontakt

ac@hydrocomp.se

033 – 12 12 59

Kontakta oss

Besök

Industrivägen 8
518 31 Sandared
Sverige

Vägbeskrivning och karta

Om Hydrocomp

Hydrocomp erbjuder kondensvattenpumpar för kylanläggningar samt luftrening genom UVC-ljus

Mer om Hydrocomp