Hur fungerar det?

Känd teknik i ny applikation

Sedan slutet av 1800-talet har man vetat att UV-ljus kan reducera förekomsten av bakterier och 1903 fick dansken Niels Finsen Nobelpris för användandet av UV-ljus i bekämpning av speciella bakterier (som orsakar sk ”hud-TBC”). Senare såg man att att det även inaktiverade virus. UVC-ljus används idag för att t,ex, rena vatten i pooler, större vattenreningsanläggningar, på sjukhus och tomma andra lokaler. Wikipedia (engelska) beskriver det hela lite djupare.

En anledning till att UVC inte används mer, är att UVC-ljus även kan vara skadligt för människan i större doser. Med BlueScience-tekniken skärmas UVC-ljuset från mänsklig exponering främst i två anledningar. Dels verkar det lokalt inne i enheten, verksamt avstånd från lysdioderna är inom någon decimeter. Det andra är att det behandlar luften inuti det slutna utrymmet inne i ventilationsenheten och skärmas därmed av kåpan.

Stor virusspridning från ac utan UVC-luftrenare
Utan BlueScience. Virus och bakterier följer med den ansugs upp i och sprids via klimatanläggningen

Minskad virusspridning från ac med UVC-luftrenare
Med BlueScience. Luften filtreras och och desinficeras. Den renade luften sprids i lokalen

Hur det installeras

Installeras på innerdelen av din klimatanläggning, den sk. ”mini-split”-enheten. Den genomströmmande luften desinficeras via UVC. UVC är kortvågig strålning som stoppas lätt av luft och andra material. Bara luften inuti enheten behandlas, dvs inget ljus kommer ut (detta kontrolleras vid installation)För en video av hur installationen finns här

Vetenskapliga artiklar om desinfektion med UVC

Många rapporter stödjer användandet av UV-ljus för att

  • Columbia University Medical Center (publicerat i Nature, 2018)
    Visar att UVC-ljus inaktiverar luftburet virus till >95% och att kontinuerlig använding i luft är ett bra sätt att minska förekomsten av virus och bakterier i lokaler.
  • American Society for Microbiology. (publicerat i Journal ASM Journals, 2018)
    UVC-LED fungerar att ta död på bakterier och virus
  • University of Texas (Publicerat i Env. Science Technol. 2007)
    Har gjort tester i strömmande luft för att bekräfta hur väl UVC-desinfektion fungerar. Upptäckte att virus är mer känsliga för UVC än bakterier när de transporteras i aerosol-form.

Fördjupande läsning

Vill du läsa mer finns det mycket på t.ex. Wikipedia

Kontakt

ac@hydrocomp.se

033-12 12 59

Fler sätt att kontakta oss

Besök

Industrivägen 8
518 31 Sandared
Sverige

Vägbeskrivning och kartor

Om Hydrocomp

Hydrocomp erbjuder kondensvattenpumpar för kylanläggningar samt luftrening genom UVC-ljus

Mer om Hydrocomp